Ajax Pure Home Antibacterial baza 1x1 l

55707
55707
bez DPH
Cena za kus
1,59 €
Cena za balenie
1,59 €
Cena za jednotku
1,59 €
Dlhodobo nedostupné
Ivanka pri Dunaji
Zmeniť predajňu
k 25.03.2023 08:47
0 balenie
Dlhodobo nedostupné
Pri odbere od Cena za balenie
5 bal. 1,49 €
10 bal. 1,39 €

Detailný popis produktu:

Ajax Pure Home Eldelflower je univerzálny čistiaci prostriedok so špeciálnou antibakteriálnou formulou. Je vhodný na všetky povrchy. Jeho jedinečná vôňa, ktorá sa aktivuje na vzduchu, je obohatená o vôňu bazového kvetu a éterické oleje zo šalvie. Jarná kvetinová aróma sa postupne uvoľňuje a osviežuje tak váš domov prírodnou sviežosťou, ktorá pretrváva dlhšie ako 24 hodín. Vďaka antibakteriálnej formule zabíja 99,99 % baktérií, čistí do hĺbky a zanecháva povrch čistý, pričom chráni jemné povrchy (mramor, keramika). Je možné ho použiť bez oplachovania alebo drhnutia. Ajax je vyrobený zodpovedne, čo znamená, že sa vyrába v prevádzkach, ktoré zvyšujú svoju hospodárnosť s vodou a energetickú účinnosť a smerujú k nulovému odpadu. Ajax sa vyvíja spolu s vami!
Ajax 1 l Pure Home Bezový květ je antibakteriální čisticí prostředek s unikátní vůní aktivovanou vzduchem, obohacenou o přírodní extrakty z květin a esenciální oleje.
Návod na použitie:
Pre každodenné čistenie umývateľných povrchov pridajte obsah 2 viečok prípravku do nádoby s vodou (5 l). Bez oplachovania. Pre účinnú antibakteriálnu ochranu naneste nezriedený prípravok na navlhčenú hubku. Zotrite povrch. Nechajte pôsobiť počas 15 min. Opláchnite. Takto ošetrené povrchy, ktoré majú prísť do styku s potravinami, sa musia pred použitím opláchnuť pitnou vodou. Zriedený na veľké plochy. Nezriedený na ťažko odstrániteľné škvrny.
Nekonzumujte. Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny, napr. mramor, vápenec, staré liatinové vane alebo poškodené smaltované povrchy. V prípade pochybností najprv vyskúšajte na menšej ploche. Prípravok na čistenie a dezinfekciu povrchov. S antibakteriálnym účinkom. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je nutná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Nepoužívajte spoločne s výrobkami obsahujúcimi zlúčeniny chlóru. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Obsahuje izoeugenol. Môže vyvolať alergickú reakciu. PO VDÝCHNUTÍ: Pokiaľ sa objavia príznaky otravy, vyhľadajte lekársku pomoc. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opláchnite pokožku vodou. Vyzlečte si kontaminované oblečenie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite navštívte pohotovosť alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Iné informácie: Likvidácia odpadu: Likvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Nevylievajte produkt do odpadu, povrchových vôd ani pôdy. Vzniknutý odpad odovzdávajte licencovanej spoločnosti na likvidáciu odpadov. Prázdne nádoby znovu nepoužívajte. Vyčistené balenie je vhodné na výrobu energie alebo recykláciu.

Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation