Registrácia

Heslo musí mať minimálne 8 znakov, musí obsahovať aspoň 1 veľké písmeno, 1 malé písmeno a 1 číslicu. Nesmie obsahovať špeciálne znaky.

Vytvorením účtu beriem na vedomie, že moje osobné údaje sú spracovávané za podmienok uvedených v Informáciu o spracovaní osobných údajov